تفریح باید باشد

تک آهنگ جدید دوتایی The Lucky Ducks:"You are the beautiful Goddess"اکنون به عنوان یک اشتراک گذاری رایگان برای من کارت الکترونیکی و آهنگ را با کیفیت HD شامل ویدئو و متن در فروشگاه کلیک کنید.

دوستان عزیز Kaiser-Filmix، اکنون موفق به دریافت آهنگ جدید "اردک های خوش شانس" می شوید: "تو الهه زیبا هستی"در اینجا به عنوان یک اشتراک گذاری رایگان برای من کارت الکترونیکی با دانلود رایگان آهنگ mp3 کلیک کنید.

در اینجا در فروشگاه می توانید آهنگ را با کیفیت HD شامل ویدئو و متن دانلود کنید.

این هم اشعار:

تو الهه زیبای رالف کریستوف کایزر 09/08/2021 برای The lucky Ducks

تو الهه زیبا هستی

تو روی پله ها جلوی من می درخشی

به آرامی به داخل دریاچه قدم بزنید

من از شما خواهش می کنم که یک ته را به شما ارائه دهید

تیندر و جوچی بدهید

ما با هم سوفلی شما را در آب داریم

عضو من ایستاده است

تعطیلات شیرین شما زنده است

گیلاس مادر من می لرزد

Un Tout Petit peu

و اوله اول

 

در بسته دانلودی آهنگ با کیفیت High Resolutin Audio Wav با کیفیت HD و ویدئو با کیفیت HD و متن آهنگ در نسخه بین المللی و عکس جلد توسط Vladislav در Adobe Stock قرار داده شده است.

 

ما برای شما آرزوی شادی زیادی با آهنگ داریم!

تیم شما از Kaiser-Filmix با رالف کریستوف کایزر و اردک های خوش شانس